สนข. จัดสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน(Market Sounding)

โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับEEC

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูมโรงแรมพูลแมนคิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ได้จัดสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน(Market Sounding)โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับEEC จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบและแนวทาง

เอกสารประกอบการสัมมนา
เพื่อทดสอบความสนใจของ
ดาวน์โหลด
ประกาศสรุปผลการสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจ
ดาวน์โหลด
 
 

 

 
ภาพบรรยากาศการสัมมนาเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)